Okategoriserad

Butiken på Hornsgatan har semesterstängt till 29/7

Hej!

Butikspersonalen har semes­ter från 2019-06-24 fram till 2019-07-29. Det finns då ing­en möj­lig­het att köpa eller häm­ta upp i butik. Beställningar och leve­rans genom web­ben på Mobilgallerian.se fun­ge­rar som van­ligt.