Varför köpa begag­nad iPhone 6 hos oss?
Att köpa en helt ny iPhone 6 är oftast en onö­digt dyr affär jäm­fört med vad man beta­lar för en lika­dan fabrikså­ter­ställd och olåst begag­nad iPhone 6 i Använt skick. Man beta­lar över­pris för något som inom ett par vec­kor ändå har sam­ma skön­hets­fel i form av repor på bak­si­dan som vil­ken tele­fon som helst. Köp där­för en Apple iPhone 6 genom Mobilgallerian och spa­ra tusen­lap­par! Alla våra tele­fo­ner kom­mer med nya skär­mar och bat­te­ri­er i gott skick att den störs­ta skill­na­den mel­lan våra begag­na­de mobi­ler och en helt ny är skill­na­den i skön­hets­fel på bak­si­dan och kan­ter­na; något som de fles­ta av oss ändå täc­ker (göm­mer) med ett snyggt mobil­skal.

Trygg han­del med 14 dagars öppet köp
Undvik osä­ker­he­ten som kan upp­stå på andra­hands­mark­na­den utav begag­na­de mobil­te­le­fo­ner genom att hand­la hos oss! Vi erbju­der öppet köp och bytes­rätt med 14 dagars fak­tu­ra från Klarna och en garan­ti på tre måna­der på hård­va­ru­fel. Risken för göm­da fel vid köp av begag­nad iPhone 6 från någon pri­vat­per­son till ett mar­gi­nellt bil­li­ga­re pris kan inte väga upp mot trygg­he­ten, smi­dig­he­ten och köpupp­le­vel­sen ni får med Mobilgallerian! Det har ald­rig fun­nits ett enkla­re alter­na­tiv till köp av mil­jö­vän­lig och bil­lig iPhone 6 som det är nu.

Visar alla 3 resultat

Välj alternativ