Billigaste pri­ser­na på iPhone 5 på nätet! iPhone 5s är utrus­tad med avan­ce­rad tek­nik som utveck­lats spe­ci­ellt för hård­va­ran och mjuk­va­ran i iSight‑kameran. Så nu kan vem som helst ta en suve­rän bild när som helst. På något sätt ver­ka­de det rim­li­ga­re att lära iPhone att ta suve­rä­na bil­der än att lära män­ni­skor att bli proff­sfo­to­gra­fer. Några få funk­tio­ner: Större sen­sor, stör­re pix­lar, stör­re blän­da­re. Kontinuerlig sekvenstag­ning. True Tone-blixt. Automatisk bild­sta­bi­li­se­ring. Slowmotionvideo. Livevideozoom. Panorama. Fotofilter. Bilder i kvadra­tisk form.

Välj alternativ

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.