Enkla reparationer är vårt ledord.

Det har ald­rig varit enkla­re för dig som kund att genom­fö­ra repa­ra­tio­ner på din mobil­te­le­fon eller surf­plat­ta. Mobilgallerian lagar model­ler från AppleSamsung och Huawei. För oss hand­lar allt om att du som kund skall kun­na ha ett pro­blem­fritt mobi­lä­gan­de. Idag har vi hela vårt liv i tele­fo­nen, datorn eller surf­plat­tan. Därför är vår vision att all­tid fin­nas nära till hands när du behö­ver hjälp. Skicka in din ska­da­de tele­fon eller surf­plat­ta via postor­der. Det spe­lar ing­en roll var i Sverige du bor. Du skic­kar den – vi lagar den. Och vi ser till att du all­tid är nöjd.

Så här enkelt är det.

Här kan du se pris för alla repa­ra­tio­ner, – Välj vad som pas­sar dig bäst!

Köp reparation

Skicka in

Reparerad inom 48h

Välj alternativ

Apple (19)

Samsung (6)

Huawei (2)