Skicka eller läm­na in i vår butik

Så här enkelt är det.

Hur fun­ge­rar det?

Vi lagar på plats

Våra tek­ni­ker har fle­ra års erfa­ren­het av mobil­ser­vice. De fles­ta av våra ser­vice­tjäns­ter kan utfö­ras medan du vän­tar. Vi vet hur fru­stre­ran­de det kan vara att ha en tra­sig smartp­ho­ne, vi arbe­tar snabbt och effek­tivt för att åtgär­da pro­ble­men så att du kan kom­ma igång med din enhet.

Skicka in med post

Det har ald­rig varit enkla­re för dig som kund att genom­fö­ra repa­ra­tio­ner på din mobil­te­le­fon eller surf­plat­ta. Mobilgallerian lagar model­ler från AppleSamsung och Huawei. För oss hand­lar allt om att du som kund skall kun­na ha ett pro­blem­fritt mobi­lä­gan­de. Idag har vi hela vårt liv i tele­fo­nen, datorn eller surf­plat­tan. Därför är vår vision att all­tid fin­nas nära till hands när du behö­ver hjälp.

VÄLJ REPARATION

Betala nu eller i butik

Osäker på fel? Beställ en fel­sök­ning och invän­ta pris­för­slag.

SKICKA IN / DROP IN

Besök Hornsgatan 87

Skicka in din ska­da­de enhet eller läm­na in den i butik.

LAGAD INOM 48H VID INSKICK

Vi lagar medan du väntar

Skulle ett ovän­tat fel upp­stå hör vi av oss under den­na tid.

VI STÅR FÖR RETURFRAKTEN

Fri utskickning

Hämtas upp eller skic­kas ut till leve­rans­a­dres­sen frakt­fritt.

Visar alla 2 resultat

Välj alternativ