Visar 1–12 av 34 resultat

Välj alternativ

Begagnad iPhone 6S 64GB olåst i Mycket bra skick – Roséguld

2 799 kr 2 699 kr

Begagnad iPhone 6S 64GB olåst i Mycket bra skick – Svart

2 799 kr 2 699 kr

Begagnad iPhone 6S 16GB olåst i Mycket bra skick – Roséguld

2 499 kr 2 399 kr

Begagnad iPhone 6S 64GB olåst i Mycket bra skick – Silver

2 799 kr 2 699 kr

Begagnad iPhone 6S 16GB olåst i Mycket bra skick – Guld

2 499 kr 2 399 kr

Begagnad iPhone 6S 16GB olåst i Mycket bra skick – Silver

2 499 kr 2 399 kr

Begagnad iPhone 6S 64GB olåst i Okej skick – Svart

2 599 kr 2 499 kr

Begagnad iPhone 7 32GB olåst i Bra skick – Svart

3 899 kr 3 799 kr

Begagnad iPhone 6 64GB olåst i Okej skick – Svart

1 999 kr 1 899 kr

Begagnad iPhone 7 32GB olåst i Okej skick – Svart

3 799 kr 3 699 kr

Begagnad iPhone 6 64GB olåst i Okej skick – Guld

1 999 kr 1 899 kr

Begagnad iPhone 7 32GB olåst i Nyskick – Roséguld

4 099 kr 3 999 kr

Att köpa begag­na­de mobil­te­le­fo­ner istäl­let för nya har en mängd oli­ka för­de­lar; mer peng­ar i plån­bo­ken för dig som köpa­re – håll­bar utveck­ling för alla oss and­ra.

Den van­li­gas­te anled­ning­en till att man köper begag­na­de saker istäl­let för nya är att man kan spa­ra myc­ket peng­ar på saker som har någ­ra år på nac­ken. När det kom­mer till dyra inköp så finns det spe­ci­ellt myc­ket peng­ar att spa­ra. Prisskillnaden på nya och begag­na­de mobi­ler har gjort att det idag finns en enorm mark­nad för de som vill säl­ja och köpa begag­nat och det räc­ker att kol­la på andra­hands­mark­na­den som bloc­ket och tra­de­ra för att för­stå hur popu­lärt det är att hand­la begag­na­de tele­fo­ner. Ett pro­blem som vi på Mobilgallerian för­sö­ker bryg­ga är osä­ker­he­ten kring köp av begag­na­de mobi­ler mel­lan ano­ny­ma pri­va­ta per­so­ner genom att erbju­da fabriks­re­no­ve­ra­de tele­fo­ner, garan­ti och öppet köp.

Vi står ock­så idag inför ett stort hot mot vår kli­mat vil­ket gör att man mås­te vid­ta åtgär­der. Vårt sätt att kon­su­me­ra elekt­ro­nik har lett till att myc­ket slängs i onö­dan till ett högt kli­mat­pris. Genom att hand­la begag­na­de mobi­ler kan man vara med och bidra till att vi får ett bätt­re sam­häl­le i fram­ti­da gene­ra­tio­ner.