Visar 1–12 av 107 resultat

Välj alternativ

Klicka på din modell och välj sedan typen av repa­ra­tion som din mobil behö­ver. Vi finns på Södermalm i Stockholm men tar gär­na emot din tele­fon genom pos­ten och skic­kar där­ef­ter till­ba­ka den till dig med en repa­ra­tions­tid och leve­rans­tid på mel­lan 3–5 arbets­da­gar från dagen ni skic­kar den. Vi erbju­der bland annat mark­na­dens bil­li­gas­te pris på iPhone skärm­byte i ori­gi­nal.