Okategoriserad

Vänta med att uppdatera till senaste iOS 11.4

OBS! Vänligen vän­ta med att upp­da­te­ra till senas­te upp­da­te­ring­en iOS 11.4, då en del bug­gar kan före­kom­ma; ing­en täck­ning på en del ope­ra­tö­rer, dålig wifi med fle­ra.

Senaste upp­da­te­ring­en iOS 11.4 fun­kar allt­så inte med undero­pe­ra­tö­rer som hal­lon och lyca­mo­bi­le!