BEGAGNADE MOBILER
TILL LÅGA WEBBPRISER

POPULÄRA KATEGORIER

iPhone XS Max (1)

iPhone XS (1)

iPhone SE (1)

iPhone 7 Plus (1)

iPhone 7 (2)

iPhone 6S (1)

iPhone 6 Plus (1)

iPhone 6 (2)

iPhone 11 (1)

iPad (2)

Galaxy S7 (1)

Galaxy S10 / Galaxy S10e (4)

Köp en begagnad Mobil Med garanti

 Vi på Mobilgallerian erbjuder nu 14 dagars öppet köp 12 månaders garanti.

5000 Nöjda kun­der  Sveriges . Billigaste pri­ser­na på begag­na­de mobi­ler.

Nöjda kunder är prio ett.

Vi vill ge dig den bäs­ta upp­le­vel­sen, både när du hand­lar och när du använ­der dina pro­duk­ter. Med våra kund­ga­ran­ti­er kan du kän­na dig trygg med att du har gjort ett rik­tigt bra köp.
VECKANS ERBJUDANDE

  iPhone 6 16GB Silver – Bra skick (fyndvara)

  690 kr 590 kr

  iPhone 6 64GB Silver – Okej/slitet skick

  690 kr 590 kr

  iPad 2 (Modell: A1396) 16GB Silver – Okej skick wifi (iOS9)

  690 kr

  iPhone SE (2016) 16GB Silver – Mycket bra skick

  890 kr

  iPhone 6 Plus 64GB Svart – Okej skick (fyndvara)

  890 kr

  iPad 4 (Modell: A1458) 16GB Silver – Bra skick wifi (iOS10)

  890 kr

  Billiga begag­na­de mobi­ler med garan­ti

   Begagnade Mobiler  iPhone & Galaxy smartp­ho­nes i fle­ra pris­klas­ser! Mobilerna är stöld­tes­ta­de, reno­ve­ra­de och åter­ställ­da i vän­tan på sin nya äga­re. Oavsett pris­klass säljs mobil­te­le­fo­ner­na all­tid med oskad­da skär­mar och bat­te­ri­er i gott skick. Mobilgallerian strä­var efter en hög lägsta­ni­vå och vi går ige­nom alla begag­na­de mobi­ler indi­vi­du­ellt och gra­de­rar dem base­rat på ytt­re sli­tage.

  sälj din mobil till oss

  Vi åter­vin­ner mobi­ler köper och säl­jer mobi­ler, Miljön är vik­tig för oss.

  Vi lagar mobi­ler­na som vi köper in,  Vi för­läng­er livs­läng­den fle­ra år på enhe­ter.

  Det är vik­tigt att vi inte lever i ett slit och släng sam­häl­le.

  Mobilgallerian