BEGAGNADE MOBILTELEFONER

Köp alla typer av begagnade mobiler, tryggt och snabbt

BILLIGA MOBILTELEFONER

  KÖP BEGAGNADE IPHONE MOBILER

  Vi erbju­der begag­na­de iPhone och Samsung Galaxy mobi­ler till bra pri­ser! Till ditt nya mobil­köp hit­tar du även rik­tigt bra pri­ser på iPhone till­be­hör som skärm­skydd, ström­kab­lar och hör­lu­rar. Handla tryggt hos Mobilgallerian genom Klarna och PostNord och gör ditt sto­ra fynd redan idag!

  Vi säl­jer bil­li­ga iPhone model­ler i myc­ket bra skick! Telefonerna är stöld­tes­ta­de, reno­ve­ra­de och åter­ställ­da i vän­tan på sin nya äga­re. Alla begag­na­de iPhone tele­fo­ner kom­mer med ny skärm och nytt bat­te­ri för att säker­stäl­la att en hög mini­mi­ni­vå på kva­li­té hålls. Vi går ige­nom alla mobi­ler indi­vi­du­ellt som kom­mer in till vårt lager och gra­de­rar dem till det skick mobil­te­le­fo­nens utse­en­de och pre­stan­da stäm­mer över­ens med. Köp där­för en begag­nad mobil genom Mobilgallerian idag! Undvik ose­ri­ö­sa säl­ja­re och dol­da fel; hos oss har ni all­tid 14 dagars öppet köp, 14 dagars betal­nings­tid genom Klarna och 3 måna­ders fabriks­ga­ran­ti. Vi skic­kar din begag­na­de tele­fon som spår­bart paket som enbart du kan häm­ta ut till ett fast frakt­pris på 99:-. Bor ni i Stockholm? Köp mobil­te­le­fo­nen i web­bu­ti­ken för att säker­stäl­la att den under tiden inte köps upp av någon annan – sedan kan ni ploc­ka upp den, helt gra­tis, i vår butik på Hornsgatan 87 i Zinkensdamm utan stress och bekym­mer.

  Har vi inte en begag­nad mobil­te­le­fon i model­len du letar efter? Vi arbe­tar stän­digt för att få in oli­ka mobil­mo­del­ler i oli­ka pris­klas­ser; besök vår webb­s­hop regel­bun­det så mis­sar ni inte nya lan­se­ring­ar.

  SÄLJ BEGAGNADE TELEFONER TILL OSS

  Är ni ute efter en ny mobil­te­le­fon och vill säl­ja en gam­mal iPhone? Vi vär­de­rar din mobil­te­le­fon direkt i vår butik på Södermalm! Byt in din mobil och få även rabatt på näs­ta begag­na­de mobil­te­le­fon du köper hos oss. Vi byter även in tra­si­ga och defek­ta mobi­ler, så länge de är utlog­ga­de ifrån iCloud, Apple-ID och Google-kon­ton.

  LAGA DIN IPHONE SÖDERMALM

  Har olyc­kan sla­git till och du råkat ut för ska­da på din mobil eller surf­plat­ta? Vi för­står det; det är lätt hänt. Tur i otu­ren är att vi erbju­der snabb och pro­fes­sio­nell hjälp! Mobilgallerian sit­ter på Hornsgatan på Södermalm men erbju­der även repa­ra­tio­ner onli­ne oav­sett vart i lan­det ni behö­ver laga er tele­fon. Vi lagar alla typer av enhe­ter som iPhone, iPad, Samsung, Sony, LG och Huawei. Vi har en pro­fes­sio­nellt utrus­tad mobil­verk­stad som utför allt från enkla­re repa­ra­tio­ner (iPhone skärm­byte) till kretskortslöd­ning. Vi erbju­der all­tid 3 måna­ders butiks­ga­ran­ti på alla våra repa­ra­tio­ner och reserv­de­lar.