BEGAGNADE MOBILER
TILL LÅGA WEBB PRISER

  NU PRESSAR  VI  PRISERNA  VI SÄLJER BILLIGA FINA MOBILER

                10000 nöj­da kun­der. Sveriges  bil­li­gas­te pri­ser på mobi­ler

POPULÄRA KATEGORIER

iPhone 6 (2)

iPhone 6S (5)

iPhone 7 (9)

iPhone 7 Plus (3)

iPhone 8 (7)

iPhone 8 Plus (2)

Köp en begagnad Mobil Med garanti

 Vi på Mobilgallerian erbjuder nu 14 dagars öppet köp 12 månaders garanti.

5000 Nöjda kun­der  Sveriges . Billigaste pri­ser­na på begag­na­de mobi­ler.

Nöjda kunder är prio ett.

Vi vill ge dig den bäs­ta upp­le­vel­sen, både när du hand­lar och när du använ­der dina pro­duk­ter. Med våra kund­ga­ran­ti­er kan du kän­na dig trygg med att du har gjort ett rik­tigt bra köp.
VECKANS ERBJUDANDE

  iPhone 6 16GB Silver – Okej skick

  1 690 kr 1 290 kr

  iPhone 6 64GB Guld – Okej skick

  1 790 kr 1 490 kr

  iPhone 6S 16GB Roséguld – Okej skick

  1 990 kr 1 490 kr

  iPhone 6S 16GB Silver – Bra skick

  2 099 kr 1 590 kr

  iPhone 6S 16GB Guld – Bra skick

  2 399 kr 1 590 kr

  iPhone 6S 16GB Silver – Mycket bra skick

  2 290 kr 1 690 kr

  VÅRA SAMARBETSPARTNERS

  Billiga begag­na­de mobi­ler med garan­ti

   Begagnade Mobiler  iPhone & Galaxy smartp­ho­nes i fle­ra pris­klas­ser! Mobilerna är stöld­tes­ta­de, reno­ve­ra­de och åter­ställ­da i vän­tan på sin nya äga­re. Oavsett pris­klass säljs mobil­te­le­fo­ner­na all­tid med oskad­da skär­mar och bat­te­ri­er i gott skick. Mobilgallerian strä­var efter en hög lägsta­ni­vå och vi går ige­nom alla begag­na­de mobi­ler indi­vi­du­ellt och gra­de­rar dem base­rat på ytt­re sli­tage.

  Laga mobil på Södermalm

  Besök vår väl­ut­rus­ta­de mobil­verk­stad på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm eller beställ repa­ra­tion till din tra­si­ga mobil onli­ne med repa­ra­tions­tid och leve­rans på 3–5 arbets­da­gar. Vi lagar alla typer av fel på iPhone, iPad, Samsung, Sony, LG och Huawei. Vi erbju­der all­tid 90 dagars fabriks­ga­ran­ti på alla våra repa­ra­tio­ner och reserv­de­lar.

  OMDÖMEN