MARKNADSPLATSEN FÖR
BEGAGNADE TELEFONER

POPULÄRA KATEGORIER

iPhone 5S (9)

iPhone 6 (1)

iPhone 6S (2)

iPhone 7 (1)

Fyndhörna (1)

Tillbehör (14)

FÖRDELAR MED ATT HANDLA HOS MOBILGALLERIAN

1.

Hemleverans.

Skickas spår­bart inom 1–3 arbets­da­gar.

2.

Hämta i butik.

Besök vår ser­vice­bu­tik i Stockholm

3.

14 dagars öppet köp.

Testa mobi­len hem­ma i lugn och ro

4.

14 dagars faktura.

Med Klarna är dina peng­ar i tryg­ga hän­der

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Billiga begag­na­de mobi­ler med garan­ti

Olåsta begag­na­de iPhone & Galaxy smartp­ho­nes i fle­ra pris­klas­ser! Mobilerna är stöld­tes­ta­de, reno­ve­ra­de och åter­ställ­da i vän­tan på sin nya äga­re. Oavsett pris­klass säljs mobil­te­le­fo­ner­na all­tid med oskad­da skär­mar och bat­te­ri­er i gott skick. Mobilgallerian strä­var efter en hög lägsta­ni­vå och vi går ige­nom alla begag­na­de mobi­ler indi­vi­du­ellt och gra­de­rar dem base­rat på ytt­re sli­tage.

Laga mobil på Södermalm

Besök vår väl­ut­rus­ta­de mobil­verk­stad på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm eller beställ repa­ra­tion till din tra­si­ga mobil onli­ne med repa­ra­tions­tid och leve­rans på 5–7 arbets­da­gar. Vi lagar alla typer av fel på iPhone, iPad, Samsung, Sony, LG och Huawei. Vi erbju­der all­tid 90 dagars fabriks­ga­ran­ti på alla våra repa­ra­tio­ner och reserv­de­lar.

OMDÖMEN

DELA MED DIG

Sprid ordet om ansvars­full & håll­bar åter­an­vänd­ning av begag­na­de mobil­te­le­fo­ner.