BEGAGNADE MOBILER
TILL LÅGA WEBBPRISER

POPULÄRA KATEGORIER

iPhone XS Max (2)

iPhone XS (6)

iPhone XR (1)

iPhone X (2)

iPhone 8 Plus (2)

iPhone 8 (2)

iPhone 11 Pro Max (1)

iPhone 11 Pro (1)

iPhone 11 (4)

Köp en begagnad Mobil Med garanti

 Vi på Mobilgallerian erbjuder 14 dagars öppet köp 12 månaders garanti.

5000 Nöjda kun­der, sve­ri­ges bil­li­gas­te pri­ser på begag­na­de mobi­ler.

Nöjda kunder är prio ett.

Vi vill ge dig den bäs­ta upp­le­vel­sen, både när du hand­lar och när du använ­der dina pro­duk­ter. Med våra kund­ga­ran­ti­er kan du kän­na dig trygg med att du har gjort ett rik­tigt bra köp.
VECKANS ERBJUDANDE

  iPhone 8 64GB Svart – Nyskick (fyndvara)

  2 190 kr

  iPhone 8 64GB Guld – Nyskick (fyndvara)

  2 190 kr

  iPhone 8 Plus 64GB Svart – Okej skick (fyndvara)

  3 390 kr 2 190 kr

  iPhone 8 Plus 64GB Svart – Bra skick (fyndvara)

  3 490 kr 2 390 kr

  iPhone XR 64GB Röd – Bra skick (fyndvara)

  3 990 kr 2 590 kr

  iPhone X 64GB Silver – Bra skick (fyndvara)

  3 490 kr 2 890 kr

  Title

  Billiga begag­na­de mobi­ler med garan­ti

   Begagnade Mobiler  iPhone & Galaxy smartp­ho­nes i fle­ra pris­klas­ser! Mobilerna är stöld­tes­ta­de, reno­ve­ra­de och åter­ställ­da i vän­tan på sin nya äga­re. Oavsett pris­klass säljs mobil­te­le­fo­ner­na all­tid med oskad­da skär­mar och bat­te­ri­er i gott skick. Mobilgallerian strä­var efter en hög lägsta­ni­vå och vi går ige­nom alla begag­na­de mobi­ler indi­vi­du­ellt och gra­de­rar dem base­rat på ytt­re sli­tage.

  sälj din mobil till oss

  Vi åter­vin­ner mobi­ler köper och säl­jer mobi­ler, Miljön är vik­tig för oss.

  Vi lagar mobi­ler­na som vi köper in,  Vi för­läng­er livs­läng­den fle­ra år på enhe­ter.

  Det är vik­tigt att vi inte lever i ett slit och släng sam­häl­le.

  Mobilgallerian